Polityka Prywatności

To są tylko wskazówki. Prawna wersja tego dokumentu znajduje się na stronie https://belliata.com/privacy-policy/.

Twoja prywatność jest ważna

Państwa prywatność jest dla nas ważna i polityką Belliata's & Zolmi jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zebrać podczas prowadzenia naszych stron internetowych. W związku z tym, opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyście mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Przestrzegamy zarówno europejskiej dyrektywy o ochronie danych, jak i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Poniżej przedstawiamy zarys naszej polityki prywatności.


Podczas gromadzenia danych osobowych
Przed lub w czasie zbierania danych osobowych lub biznesowych określamy cele, dla których informacje są zbierane. Można to znaleźć w naszej Polityce Cookies oraz w Warunkach Umowy.

Dlaczego gromadzimy dane
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe lub biznesowe wyłącznie w celu realizacji określonych przez nas celów oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub firmy lub jest to wymagane przez prawo.

Nigdy nie sprzedamy Twoich danych
Dane osobowe lub biznesowe nie będą sprzedawane osobom trzecim.

Gromadzenie danych za uprzednią wiedzą lub zgodą użytkownika
Będziemy zbierać dane osobowe lub biznesowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

Gromadzenie wyłącznie istotnych danych
Dane osobowe lub biznesowe powinny być istotne dla celów, do których mają być wykorzystane, a także, w zakresie niezbędnym dla tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

Ujawnienie danych z przyczyn prawnych
Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych i biznesowych osobom trzecim, składającym zgodny z prawem wniosek o ich ujawnienie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać dane osobowe lub biznesowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Ochrona danych osobowych
Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe lub biznesowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Dane dotyczące kart kredytowych lub innych rodzajów płatności nigdy nie są przechowywane bezpośrednio przez Belliata i są bezpiecznie przechowywane przez specjalistyczną firmę przetwarzającą płatności, której szczegóły są dostępne na życzenie.

Zagregowane analizy biznesowe
Od czasu do czasu możemy dostarczać anonimowe zagregowane analizy danych naszych użytkowników potencjalnym partnerom i reklamodawcom. Ma to na celu poprawę doświadczenia użytkownika i opracowanie bardziej odpowiedniego produktu. W żadnym momencie nie ujawniamy jednak indywidualnych danych użytkowników.

Przejrzystość
Udostępnimy użytkownikom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Wnioski o dostęp do danych
Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mieszkający w Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą złożyć wniosek o dostęp do danych za cenę 10 GBP (lub równowartość w lokalnej walucie). Nie jesteśmy zobowiązani do realizacji identycznych lub podobnych wniosków, chyba że między wnioskami upłynął rozsądny czas.

Przetwarzanie danych
Dane osobowe lub biznesowe mogą być przenoszone, przechowywane i lub przetwarzane poza jurysdykcją prawną użytkownika (na przykład poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Belliata przestrzega Europejskiej Dyrektywy o Ochronie Danych i dlatego każda jurysdykcja, w której dane są przechowywane lub przetwarzane musi być zgodna z tą dyrektywą. Belliata UK będzie starała się ograniczyć przechowywanie lub przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zmiany w działalności gospodarczej
Jeśli aktywa Belliata, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub usług zostaną nabyte przez osobę trzecią, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia danych osobowych i biznesowych do przejmującej osoby trzeciej.

Informowanie Państwa
Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych. Belliata może zmieniać swoją Politykę Prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania. Użytkownicy zarejestrowani w Belliata będą otrzymywać wiadomości e-mail, gdy niniejsza polityka zostanie zmieniona lub zaktualizowana, chyba że użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań, użytkownik może skontaktować się z nami:

dataprivacy @ belliata.com (Proszę usunąć spacje przy wysyłaniu wiadomości e-mail)

Belliata & Zolmi to nazwy marek należących do:

Umov Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31/220
00-511 Warszawa
Polska